Lees onze privacyverklaring

Privacyverklaring MyCode95

Download onze privacyverklaring in PDF

Huschka Groep B.V., gevestigd aan Rietschans 71, 2352 BB Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Huschka Groep B.V., Rietschans 71, 2352 BB Leiderdorp

Website: www.huschka.nl Tel: 071 40 20 401

Martijn Haasnoot is de contactpersoon voor de privacywetgeving bij Huschka Groep B.V. Hij is te bereiken via: m.haasnoot@huschka.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Huschka Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer (IBAN);
  • Zonodig andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het algemeen vragen we u om geen bijzondere persoonsgegevens naar ons toe te sturen of aan ons openbaar te maken (bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid of medische conditie, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de sites of anderszins.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens mogen alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.

We verwerken daarom alleen bijzondere persoonsgegevens als we dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huschka Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Huschka Groep B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze dossiervorming.

LET OP: Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan Huschka Groep B.V. doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacyverklaring aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Huschka Groep B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huschka Groep B.V.) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegeven bewaren

Huschka Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Huschka Groep B.V. deelt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, een bepaalde dienst te verlenen en/of te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht en met uw toestemming, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huschka Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookieverklaring
Bezoekt u de website van Huschka Groep B.V.? Dan maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies waar de website van Huschka Groep B.V. gebruik van maakt. 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, om uw voorkeuren te onthouden of om het winkelwagentje te vullen.

Analytische cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Wilt u cookies verwijderen?
U moet zelf uw cookies verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Firefox of Safari. U kunt hier uw internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken.

Social
Op onze website is een button opgenomen van Facebook. De button werkt door middel van een stukje code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door Facebook gebruikt kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door Facebook. Lees regelmatig de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huschka Groep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.haasnoot@huschka.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Huschka Groep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huschka Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via m.haasnoot@huschka.nl.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina vermeld.   

Heeft u nog vragen?

Wij staan iedere dag voor u klaar

info@mycode95.nl 071 4020401

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De specialist in code 95 opleidingen!